آیا می خواهید به رشد #herbs بهتر در این سال؟ امی ما تا به برخی ایده های بزرگ برای 

در حال رشد گیاهان یک سرگرمی محبوب برای آشپز و باغبان طور یکسان است. منظورم این است که این ایده از راه رفتن به حیاط خلوت خود را و برداشت هر گیاه شما برای دستور العمل های خود را نیاز دارند تازه از باغ را دوست ندارد؟ یکی از بهترین چیزها در مورد گیاهان این است که آنها گیاهان تعمیر و نگهداری بسیار کم است، که آنها را فوق العاده آسان به رشد است. شما معمولا نیاز به سر و صدا بیش از حد کود برای باغ ها شاخ و برگ گیاهان، اما گیاهان انجام بهره مندی از یک تغذیه در حال حاضر و پس از آن.


Post time: Jul-10-2018
WhatsApp Online Chat !