• පිළිබඳ

කිංඩාඕ රජ යහපත් නව ද්රව්ය Co., සමාගම ගැලුම් කළය තුළ විශේෂිත නිෂ්පාදක Ltd.is.

2000 ජාත්යන්තර තත්ත්ව පාලන ක්රමය: උතුරු ඇමරිකානු පාරිභෝගිකයන් වඩාත් හොඳින් සේවය කිරීම සඳහා, එම සමාගම වැන්කුවර් හි නව ශාඛා සහ ගුදම් පිහිටුවා ඇති, Canada.Our සමාගම ISO9001 සහතිකය සම්මත කර ඇත.

නව පැමිණීම්

සැබැවින්ම ඒ අපේ උදේ කෑම කන්න ඕන නැහැ, ඒ නිසා අපි අපේ උදෑසන ආහාරය භුක්ති විඳීමට යන්නේ

  • partener
  • partener2
  • partener3
  • සහකරු
WhatsApp Online Chat !