වර්ධනය වන පැළෑටි පිළිබඳ වැඩි තනතුරු

උයනේ වර්ධනය වන ඖෂධ පැළෑටි පිරිවැය ඉතිරි

පියවරෙන් පියවර උපදෙස්: සිහින්ව කැපූ ළුෑනූ වියළීම

මෙම swallowtail සමනලුන් සඳහා ශාක අමතර ඩිල්

අපේ ප්රියතම බැසිල් වර්ග


පළ කාලය: මාර්තු-05-2018
WhatsApp Online Chat !